...Over de Gezinsbond!

We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.). Kinderen komen bij ons op de eerste plaats.
We ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

Onze werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties.

De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 280.000 leden-gezinnen, van 13.000 vrijwilligers in de bestuursorganen en van ongeveer 200 personeelsleden.

 


Datum laatste aanpassing: 11-Dec-2015 20:24